De vereniging Quo Vadis

Wij zijn een christelijke studentenvereniging en zijn sinds 24 april 2008 officieel dispuut van de C.S.F.R. Hiermee zijn wij het jongste dispuut van de C.S.F.R. De C.S.F.R. heeft als uitgangspunt de Bijbel met de drie Formulieren van Enigheid. Dit komt tot uiting in bijbelkringen en studiekringen. De C.S.F.R. is in bijna iedere studentenstad wel te vinden zoals te zien is op www.csfr.nl. Kenmerkend voor de C.S.F.R. zijn haar verwantschap aan de gereformeerde beginselen, haar studiekarakter en haar studentikositeit.

Op Quo Vadis bereid je je samen met andere christenen voor op een plaats als christen in een seculiere samenleving. Je leert je op allerlei gebieden te ontwikkelen door de Bijbel- en studiekringen, lezingen, goede gesprekken, commissies, kringleider zijn of door een bestuursfunctie te vervullen. Daarnaast zijn er ook de borrels, studentikoziteit, waardevolle vriendschappen en een hoop gekkigheid. (Annemarie – 3e jaars Economie & Bedrijfseconomie)

Activiteiten

bijbel

BIJBELKRING

Eens in de drie weken is er Bijbelkring op woensdagavond. Op deze avond komen we in groepjes (kringen) bij elkaar, waarbij we een Bijbelgedeelte bestuderen en die proberen toe te passen op ons eigen leven. Ieder jaar wordt een volledig Bijbelboek behandeld.
hoed

STUDIEKRING

Gemiddeld eens per maand is er studiekring, waarbij allerlei onderwerpen worden uitgediept. De eerstejaars volgen op deze avond eerstejaarskring, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan onze grondslag en de ontstaansgeschiedenis van Quo Vadis.
vergadering

VERGADERING

Een paar keer per jaar wordt er vergaderd op een Huishoudelijke Vergadering (HV). Er worden dan allerlei onderwerpen besproken die met het verenigingsleven te maken hebben. Tijdens zo’n vergadering is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid en een borrel.
feest

DIESWEEK

In april staan we elk jaar uitgebreid stil bij de verjaardag van ons dispuut. Dit doen we in een week (Diesweek) vol feestelijke activiteiten met als hoogtepunt een galadiner aan het eind van de week. De week wordt afgesloten met een weekend in Nijmegen.
mensen

OVERIGE

Verder hebben we lezingen, waar interessante thema’s uitgewerkt worden, amicale activiteiten die meestal de vorm van een spel hebben en weekenden die we met elkaar doorbrengen. Een van de hoogtepunten is de buitenlandse reis naar een Europese stad.

Tussen al deze activiteiten door worden er regelmatig gezellige borrels gehouden, waar we elkaar kunnen ontmoeten voor een goed gesprek en een lekker drankje. Vaak gebeurt dat in een van de dispuutshuizen waar de leden van onze vereniging wonen.

Het bestuur

Bestuur Slootweg

De praeses is het hoofd van het bestuur. Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en zorgt ervoor dat alle bestuurstaken worden uitgevoerd. De praeses draagt de leiding over de vergaderingen. De abactis onderhoudt de contacten. Zij schrijft brieven naar andere disputen en verenigingen en notuleert wat er in de vergaderingen gezegd wordt. De fiscus regelt de financiële zaken op het dispuut. Zij maakt de begroting, regelt locaties en int de contributie. De assessor is verantwoordelijk voor de Bijbelkringen en heeft de meeste commissies onder haar hoede. Zij staat de praeses bij waar nodig is.

Bekijk o.t. besturen

<?php echo Caroline Valster

Caroline Valster

Abactis
<?php echo Janet Slootweg

Janet Slootweg

Praeses
<?php echo Laura Schalk

Laura Schalk

Fiscus-assessor