Het activiteitenaanbod op onze vereniging is zeer divers. Van een serieuze Bijbelstudie tot borrels diep in de nacht en van vergaderingen tot even zo diep in de nacht tot sportieve en ontspannende gezelschapsactiviteiten. Je ontdekt het op deze pagina.

Onze vereniging zit vol leven. Elke week is de woensdagavond gereserveerd voor een QV-activiteit. Natuurlijk ben je niet verplicht elke activiteit van begin tot eind bij te wonen, maar zeker wat betreft de Bijbelkringen wordt van onze leden verwacht dat deze trouw bezocht worden. Trouwens, als je eenmaal lid bent wil je de meeste activiteiten niet eens overslaan! Buiten de woensdagactiviteiten om worden er regelmatig borrels, sportactiviteiten of andere activiteiten georganiseerd. Deze vinden meestal plaats op donderdag. Hieronder tref je een overzicht aan van de activiteiten van onze vereniging.

Bijbel- en
studiekringen

Ongeveer eens in de drie weken is er Bijbelkring op woensdagavond. Op deze avond komen we in groepjes (kringen) bij elkaar. Eerst eten we met elkaar, waarna er ruimte is om met elkaar te delen hoe het met je gaat. We zingen, bidden en bestuderen vervolgens een Bijbelgedeelte, die we proberen toe te passen op ons eigen leven. Door de open gesprekken wordt er binnen de Bijbelkring een hechte band opgebouwd. Ieder jaar wordt een bepaald Bijbelboek behandeld.

Gemiddeld eens per maand is er studiekring, waarbij allerlei onderwerpen worden uitgediept. Je kunt elk half jaar kiezen uit ongeveer vijf verschillende onderwerpen. Onderwerpen hebben te maken met geloof, ethiek of cultuur, zoals: ‘Christelijke filosofie’, ‘Bach’, ‘Wereldliteratuur’, ‘Christelijke kunst’ en ‘Schepping en evolutie’. De eerstejaars volgen op deze avond eerstejaarskring, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de grondslag en de ontstaansgeschiedenis van Quo Vadis.

Lezingen

Ongeveer zeven keer per jaar wordt er op onze vereniging een lezing georganiseerd. De lezingen worden gekoppeld aan een jaarthema die door de themacommissie wordt vastgesteld (bijvoorbeeld: ‘Volmaaktheid als ideaal’). De lectoren zijn van academisch niveau en dat levert meestal inhoudelijke lezingen op met genoeg stof tot discussie en tot nadenken. Voor de lezing eten we met elkaar en na de lezing praten we na onder het genot van een borrel. Ook niet-leden zijn welkom op onze lezingen.

ALV's

Ongeveer zes keer per jaar wordt er vergaderd op een Algemene Ledenvergadering (ALV). Er worden dan allerlei (al dan niet nuttige) onderwerpen besproken die met het verenigingsleven te maken hebben. Er worden discussies gevoerd, voorstellen besproken en leden kunnen (ludieke) moties indienen. Tijdens zo’n vergadering is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid, studentikoziteit en een borrel. ALV’s zijn hoe dan ook altijd een gezellige bedoening.

 

Diesweek en gala

In april staan we elk jaar uitgebreid stil bij de verjaardag van ons dispuut. Dit doen we in een week (diesweek) vol feestelijke activiteiten met als hoogtepunt een gala(diner) op vrijdag. De week wordt afgesloten met een weekend in Nijmegen. In 2018 werd het verjaardagsfeest extra groot gevierd vanwege het tweede lustrum van onze vereniging.

Weekenden

Ongeveer twee keer per jaar hebben we een verenigingsweekend op een locatie buiten Nijmegen. Naast een hoop gezelligheid is er meestal ook een weekthema waar we samen over nadenken, bijvoorbeeld tijdens een lezing. Verder is er ruimte voor sport en spel, zingen, lezen en borrelen. Daarnaast worden er in Nijmegen zogenaamde ‘stadsweekenden’ georganiseerd. Klap op de vuurpijl is de jaarlijkse buitenlandse reis naar een Europese stad.

Amicale activiteiten

Amicale activiteiten zijn ontspannen activiteiten voor de geest, maar niet altijd voor het lichaam. Te denken valt aan activiteiten waarin sport en spel centraal staat. Verder zijn er de Sinterklaasactiviteit, de kerstmaaltijd, de nieuwjaarsborrel en de afsluitende activiteit die onder de noemer ‘amicale activiteiten’ vallen.

Borrels

Na verenigingsactiviteiten is er altijd ruimte voor een borrel, waar volop gelegenheid is om gezellig met elkaar te praten, of om goede gesprekken te hebben met elkaar over serieuze onderwerpen. Op een borrel wordt de amicale band tussen de leden versterkt en leer je andere leden beter kennen.

Verder vinden er nog tal van andere activiteiten plaats die niet op de jaarplanning van de vereniging staan vermeld, maar wel het vermelden waard zijn. Te denken valt aan borrelen in dispuutshuizen, zwemmen in de Waal, voetballen of squashen bij het sportcentrum, zingen tijdens sing-ins, lunchen op de universiteit of liften naar Europese steden. Zomaar een greep uit de samenbindende activiteiten die de herinneringen aan het studentenleven vermeerderen.

Naomi de Vries

Student

“Quo Vadis is voor mij een plek waar je jezelf en bovenal God beter leert kennen. Het is zo vet om samen met andere studenten over geloofsvragen na te denken! Doordat je de serieuze en gezellige kanten hebt, worden je vriendschappen veel dieper en hechter.”

CONTACT

Neem contact met ons op.
We hopen snel op je berichtje te reageren.
Onderwerp: